MNS - Logo

Posiadasz konto?

Obowiązek informacyjny

Administratorem danych jest Cloud Init Technologies Dawid Ślusarczyk z siedzibą w Lubomierzu 389 34-76 Lubomierz email: pomoc@mns.one, NIP 7372212050. Z inspektorem ochrony danych osobowych możesz skontaktować się: mailowo rodo@mns.one. Masz prawo dostępu do Twoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych i prawo ich przenoszenia. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Dane będą przetwarzane w celu: -wykonania umowy o świadczenie usług zawartej z MNS, -marketingowym, na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne. Nie musisz wypełniać formularza, jednak bez podania danych nie będziesz mógł założyć konta i korzystać z usług świadczonych przez MNS. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych są art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie dodatkowych komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Odbiorcami danych osobowych będą: dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, komunikacji z klientami, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów, fakturowania podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) serwisu oraz danych osobowych dla MNS Dane osobowe będą przetwarzane przez czas: trwania umowy o świadczenie usług przez MNS, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wykazania prawidłowego wykonania tej umowy. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń; prowadzenia działań marketingowych przezMNS albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody. Twoje dane będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj.: do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych. do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia. Będziesz miał prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych, które zostaną przekazane do takiego państwa. Przysługują Ci dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli MNS przetwarza je: na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (możesz zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją); na potrzeby marketingu bezpośredniego (możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku).